zaterdag 18 juni 2016

Indesign m2 en m3 in 1 GREP

GREP is vaak lastig om mee te werken. Dit is een mooi stukje GREP voor m2/m3 door Frans van der Geest.

De vraag was of dat met GREP te automatiseren was.
Natuurlijk, we kunnen twee aparte GREPS maken voor zowel m2 als m3:
(?<=m)2
(?<=m)3

Uiteraard moeten we dan een tekenstijl (character style) met superscript toekennen aan de gevinden waarde of, en daar gaat het natuurlijk om, opnemen in een GREP alineastijl.